Bevestiging uitzondering op aansprakelijkheidsbeperking bestuurders voor overheidsschulden

22/02/2022

Het nieuwe vennootschapsrecht voorziet in de beperking van de financiële aansprakelijkheid van bestuurders door middel van de invoering van zogenaamde ‘caps’ of drempels. Deze beperkingen gelden echter niet in geval van aansprakelijkheid voor de niet-betaling van fiscale schulden.

De wetgever nam op 20 december 2021 een nieuwe wet aan met als doel diverse wettelijke bepalingen af te stemmen op het nieuwe Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (het “WMGI”). Hoewel ook de tekst van artikel 2:57 WVV daardoor werd gewijzigd, blijft het toepassingsgebied van voormelde uitzondering ongewijzigd. De wetgever benadrukt in tegendeel nogmaals uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders niet geldt voor de sanctie van hoofdelijke aansprakelijkheid bij niet-betaling van (inkomsten-) belastingen, btw of bedrijfsvoorheffing.

Volledig artikel en bron : Crivits & Persyn

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect