Bij dagelijks bestuurders-werknemers weegt de lichtste aansprakelijkheid het zwaarst door

26/05/2022

Vennootschapsmandatarissen kunnen zelfs na de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hun mandaat in uitvoering van een arbeidsovereenkomst uitoefenen, met name dagelijks bestuurders en vaste vertegenwoordigers van bestuurders-rechtspersonen. De vraag is gerezen of voor hen de aansprakelijkheidsregeling geldt waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet voor elke vennootschaps- of verenigingsmandataris, dan wel de mildere aansprakelijkheidsregeling van de Arbeidsovereenkomstenwet. De twee zijn dwingende regelingen die afwijken van het gemeen aansprakelijkheidsrecht.

Hoewel het in deze bijdrage besproken arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in een andere, specifieke context en in een Tsjechische zaak is gewezen, biedt het een inzicht dat interessant lijkt te zijn in de voornoemde “Belgische” aangelegenheid.

Volledig artikel en bron: Bellaw*SoConsult 

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect