Brexit: wat met rechtsmacht en toepasselijk recht?

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Tot 31 december 2020 liep er echter nog een overgangsperiode waarin alle instrumenten van de Europese Unie, zoals verordeningen en richtlijnen, nog golden voor het VK. Deze periode liep op zijn einde op 1 januari 2021. Vanaf dat moment werd de Brexit pas echt voelbaar.

***

Waar echter in alle talen over wordt gezwegen, is rechtsmacht en toepasselijk recht bij een geschil tussen een EU-burger en een inwoner van het VK. Welk land mag oordelen over een geschil tussen een inwoner van bijvoorbeeld België en een inwoner van het Verenigd Koninkrijk? Welk recht moet die rechter dan toepassen?

Aangezien de Handels- en samenwerkingsovereenkomst niets bepaalt over dit onderwerp, kunnen oude verdragen die tussen het VK en de afzonderlijke lidstaten van de EU gesloten zijn, opnieuw herleven.

Volledig artikel en bron : Schuermans advocaten

Gerelateerde opleidingen

In het seminarie “Overzicht Cassatierechtspraak binnen het gerechtelijk recht” worden een aantal recente cassatie-arresten gekaderd binnen de context van het burgerlijk proces. Daarbij ligt de focus uiteraard op de impact op de dagdagelijkse procespraktijk.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect