Het belasten van duo-legaten: de goede doelen betalen de prijs

15/07/2022

Nicolas Geelhand de Merxem: “Door fiscale achterpoortjes op een weinig doordachte manier te sluiten, snijdt men soms in eigen vel, en doet men meer kwaad dan goed.”

Door middel van het Vlaamse decreet van 17 maart 2021 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de tariefverlaging voor non-profitlegaten en non-profitschenkingen en de invoering van de vriendenerfenis, werd het fiscale gunstregime van het duo-legaat met ingang van 1 juli 2021 afgeschaft. Fiscaal is het niet meer interessant om te werken met een duo-legaat.

Verwacht werd dat de goede doelen daardoor veel minder inkomsten zouden ontvangen. Immers, de techniek van het duo-legaat zorgde voor bijkomende inkomsten voor de goede doelen.

Dat blijkt nu ook uit de cijfers: uit de door de minister overgemaakte cijfers blijkt dat voor het tweede semester van 2021 zowel het aantal legaten aan goede doelen als de totale waarde van deze legaten (en dus de belastbare grondslag) drastisch is gedaald.

Volledig artikel en bron: ECGB advocaten – Nicolas Geelhand de Merxem

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het seminarie “Actualia schenkingen en testamenten” geeft mr. Ann Malfait een overzicht van de evolutie in de rechtspraak inzake schenkingen en testamenten gedurende de laatste vijf jaar.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect