Cassatie over de bestuurder als onderneming: ‘je persiste et signe’

🎓 Cass. 9 februari 2023

Eerder besteedden we hier aandacht aan Cass. 18 maart 2022 dat stelde dat een bestuurder van een vennootschap slechts een onderneming in formele zin indien die bestuurder een ‘organisatie’ vormt. Die rechtspraak – hoewel sterk bekritiseerd door een meerderheid van de doctrine – wordt bevestigd door een (Franstalig) arrest van 9 februari 2023. Voor zover me bekend is er nog geen Nederlandstalige cassatie-rechtspraak hieromtrent.

Volledig artikel en bron : Corporate Finance Lab – 6 maart 2023

Gerelateerde opleidingen

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert M&D Seminars de studienamiddag “Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen” waar prof. Bernard Tilleman en mr. Emmanuel Leroux een praktijkgericht overzicht en analyse maken van de opmerkelijke vonnissen en arresten uit het vennootschapsrecht.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect