Collectief ontslag fors duurder in 2023

📜 De programmawet van 26 december 2022 (BS. 30 december 2022) en het Koninklijk Besluit van 15 januari 2023 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen (BS 31 januari 2023) schaffen de terugbetaling aan de werkgever door de RVA van het verschil tussen de inschakelingsvergoeding en de wettelijke ontslagvergoeding af.

PM – wat is de inschakelingsvergoeding ?

Een werkgever die een collectief ontslag doorvoert, dient in het kader van het activerend beleid bij herstructureringen, de betrokken werknemers in te schrijven in een tewerkstellingscel, zijnde een samenwerkingsverband tussen de regionale tewerkstellingsdienst (VDAB, Forem, Actiris), de werkgever in herstructurering, ten minste Ă©Ă©n vakbond, het sectoraal opleidingsfonds en een outplacementbureau.

De tewerkstellingscel heeft als taak om de werknemers die zijn ontslagen als gevolg van herstructureringen te ondersteunen en te begeleiden in hun zoektocht naar een nieuwe job.

Niet alle werknemers moeten ingeschreven worden in deze cel, enkel de werknemers

  • (1) van wie de  arbeidsovereenkomst door de werkgever werd beĂ«indigd naar aanleiding van de herstructurering,
  • (2) die minimum 1 jaar ononderbroken anciĂ«nniteit hebben,
  • (3) die tewerkgesteld waren met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

De werknemers werden aangesloten voor een periode die afhankelijk is van hun leeftijd. Werknemers jonger dan 45 jaar, hebben recht op drie maanden, werknemers ouder dan 45 jaar, hebben recht op 6 maanden begeleiding. Gedurende deze periode ontvangen de werknemers hun normale loon van de werkgever. Dit betekent dat de inschakelingsvergoeding soms substantieel hoger is dan de wettelijke opzeggingsvergoeding.

De werkgever kon tot eind 2022 het verschil tussen de inschakelingsvergoeding en de opzeggingsvergoeding terugvorderen van de RVA zodat de kost voor de werkgever in deze precaire omstandigheden niet duurder werd.

Nieuw !

Echter, voor collectieve ontslagen, aangekondigd na 31 december 2022, kan het verschil tussen de inschakelingsvergoeding en de wettelijke opzeggingsvergoeding niet meer verhaald worden op de RVA. Dit betekent dat de kostprijs voor een collectief ontslag van werknemers met relatief weinig anciënniteit fors duurder wordt.

Bron : Schoups – 20 maart 2023

 

Gerelateerde opleidingen

Voor iedere arbeidsrechtpracticus is het nuttig een jaarlijkse update te krijgen van de recente ontwikkelingen rond ontslagrecht. Ook het afgelopen jaar werden tientallen belangrijke vonnissen en arresten geveld, die een nieuwe blik werpen op het ontslagrecht.

Tijdens de jaarlijkse studienamiddag “Actualia Ontslagrecht” behandelen onze sprekers, mr. Bart Vanschoebeke en mr. Ann Witters de voornaamste ontwikkelingen in het ontslagrecht vanuit en voor de praktijk. De sprekers op dit seminarie hebben, naar jaarlijkse gewoonte, de wetgeving en de rechtspraak van het afgelopen jaar grondig bestudeerd en hieruit een aantal belangrijke topics geselecteerd. Mis dus ook deze editie niet!

👉 Meer informatie en inschrijven 👈

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect