Communicatie rond uitdiensttreding van een werknemer – GBA bevestigt haar eerder standpunt

In een beslissing van 17 februari 2023 bevestigde de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerder standpunt dat het een werkgever toegelaten is om de werknemers te informeren over het vertrek van een werknemer. De werkgever dient zich echter te beperken tot hetgeen strikt noodzakelijk is. In deze zaak had de werkgever eveneens meegedeeld wie de initiatief nemende partij was, alsook dat de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang een einde had genomen. Dit werd als te verregaand beschouwd. De werkgever kreeg een termijn opgelegd om deze vermeldingen op het intranet te verwijderen en een waarschuwing om dergelijke informatie in de toekomst niet langer te communiceren aan het personeel.

Volledig artikel en bron : Claeys & Engels – Newsflash – 14 maart 2023

Gerelateerde opleidingen

Voor iedere arbeidsrechtpracticus is het nuttig een jaarlijkse update te krijgen van de recente ontwikkelingen rond ontslagrecht. Ook het afgelopen jaar werden tientallen belangrijke vonnissen en arresten geveld, die een nieuwe blik werpen op het ontslagrecht.

Tijdens de jaarlijkse studienamiddag “Actualia Ontslagrecht” behandelen onze sprekers, mr. Bart Vanschoebeke en mr. Ann Witters de voornaamste ontwikkelingen in het ontslagrecht vanuit en voor de praktijk. De sprekers op dit seminarie hebben, naar jaarlijkse gewoonte, de wetgeving en de rechtspraak van het afgelopen jaar grondig bestudeerd en hieruit een aantal belangrijke topics geselecteerd. Mis dus ook deze editie niet!

👉 Meer informatie en inschrijven 👈

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect