Controle op buitenlandse directe investeringen vanaf 1 juli 2023

De start van de zomervakantie luidt een nieuw aanmeldingsregime in. Net als in vele andere EU-Lidstaten wordt in België een screeningmechanisme ingevoerd dat buitenlandse directe investeringen controleert. België wil daarmee essentiële belangen veiligstellen en beletten dat bepaalde (geo‑)politiek geïnspireerde transacties de nationale veiligheid, openbare orde of strategische belangen van de Gemeenschappen en de Gewesten zouden bedreigen.

Gelet op de complexe Belgische staatsstructuur werd op 30 november 2022 een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de federale overheid en acht gefedereerde entiteiten om één interfederaal screeningsmechanisme op te zetten. Maar laat u niet misleiden, want in werkelijkheid lopen verschillende onderzoeken door de bevoegde overheden parallel. De Interfederale Screeningcommissie (“ISC”) – samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale staat, het Vlaamse, Gewest het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappen – en in het bijzonder haar secretariaat zullen wel dienstdoen als spreekbuis.

Volledig artikel en bron : Eubelius – Legal Eubdate – 29 juni 2023

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect