Cumul tussen de schadevergoeding wegens discriminatie en wegens kennelijk onredelijk ontslag toch wél toegestaan?

🎓 Arbh. Bergen, 23 september 2022

Het arbeidshof van Bergen heeft recent de gelegenheid gehad om zich uit te spreken over de vraag of het mogelijk is om de schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag te cumuleren met een schadevergoeding wegens discriminatie. De werknemer in kwestie meende recht te hebben op beide vergoedingen en vorderde dus zowel 6 maanden loon wegens discriminatie, als 17 weken loon wegens kennelijk onredelijk ontslag.

Volledig artikel en bron : HR Square – 3 mei 2023 – i.s.m. Claeys & Engels – Redouan Lakhal

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect