De belangenconflictprocedure: what’s new onder het WVV?

Met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) zijn een aantal aspecten van de belangenconflictprocedure in de NV, de BV en de CV gewijzigd. De wellicht grootste wijziging is dat er voortaan in elke vennootschap een onthoudingsplicht wordt opgelegd aan de geconflicteerde bestuurder(s). Dit betekent een terugkeer naar het vroegere vennootschapsrecht zoals dat voor 1995 bestond. In dit artikel brengen we de wettelijke regeling van de belangenconflictprocedure onder het WVV overzichtelijk in kaart. We gaan ook wat dieper in op de aspecten die ingrijpend zijn gewijzigd onder het WVV.

De nieuwe regels voorzien een strenger regime door de verruiming van het toepassingsgebied en de strengere procedureregels. Dit resulteert in een grotere bescherming van de betrokken partijen, waaronder de aandeelhouders. Niettemin rijzen er nog een aantal onduidelijkheden, waaronder de vraag over de impact van de onthoudingsplicht op het aanwezigheidsquorum.

Volledig artikel en bron : Crivits & Persyn – 27 juni 2023

Gerelateerde opleidingen

Meer over de geschillenregeling in vennootschappen? Prof. dr. Bernard Tilleman is onze spreker over dit topic op onze Juristendagen. Check het programma van de Zomer van M&D voor meer informatie.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect