De bouwshift en de optimalisatie van de stedenbouwkundige procedures: een stand van zaken

Het ‘Instrumentendecreet’ is de Vlaamse (ontwerp)regelgeving die de ‘bouwshift’ (de vroegere ‘betonstop’) in praktijk mogelijk moet maken. De intentie van het decreet bestaat erin om nieuwe ‘instrumenten’ aan te reiken voor overheden om de verdere teloorgang van onbebouwde ruimte tegen te gaan.

Op dit moment is hier geen definitief uitsluitsel over.

Het uitblijven van het Instrumentendecreet houdt echter niet in dat er geen enkele evolutie meer is in de stedenbouwregelgeving.

Zo heeft de Vlaamse Regering 18 november 2022 haar principiële goedkeuring gegeven aan twee ontwerpdecreten, waaronder een nieuw Verzameldecreet. Hierna wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste stedenbouwkundige aspecten van dit Verzameldecreet.

Volledig artikel en bron: Ockier & partners – 2 december 2022

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het M&D webinar “Actualia omgevingsrecht 2023” worden de recent in werking getreden regels besproken en wordt vooruitgeblikt naar toekomstige wetgeving, met een zo actueel mogelijke stand van zaken.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect