De CSRD treedt begin 2023 in werking en is relevant voor alle ondernemingen

📜 Europese Richtlijn met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen – 28 november 2022

Op 28 november 2022 nam de Raad van de Europese Unie de “Corporate Sustainability Reporting Directive (de “CSRD”) aan, in het Nederlands de Richtlijn met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingenDe CSRD verplicht bepaalde ondernemingen om duurzaamheidsrapporteringen te verrichten en zo informatie te verstrekken over de wijze waarop zij omgaan met en de impact van hun bedrijfsactiviteiten op het milieu, de maatschappij en goed bestuur (‘environment, social and governance’ of kortweg ‘ESG’).

Hoewel de CSRD voornamelijk gericht is tot grote en/of beursgenoteerde ondernemingen, is deze ook van belang voor niet-beursgenoteerde ondernemingen en KMO’s.

Komen in deze bijdrage aan bod:

(1) wat beoogt de EU met de CSRD te bereiken en

(2) wanneer treedt de CSRD in werking treedt, wat het toepassingsgebied is en in welke zin de CSRD een impact zal hebben op uw onderneming.

Volledig artikel en bron : Schoups advocaten – 19 december 2022

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect