De digitalisering van het vennootschapsrecht: online oprichting en statutaire “mandatendatabank”

19/07/2021

Op 15 juli 2021 werd de Wet van 12 juli 2021 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (hierna de “Wet Digitalisering Vennootschapsrecht”) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De Wet Digitalisering Vennootschapsrecht zorgt voor een gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht, die in 2019 door de Europese wetgever werd aangenomen, en tegen 1 augustus 2021 moest worden omgezet in nationale wetgeving. Zij loodst het Belgische vennootschapsrecht verder het digitale tijdperk in.

Pro memorie: de Wet Digitalisering Vennootschapsrecht zorgt voor een gedeeltelijke, en niet voor een volledige, omzetting van Richtlijn 2019/1151, omdat het WVV en haar uitvoeringsbesluit reeds in een aantal in Richtlijn 2019/1151 voorziene mogelijkheden voorziet.

In essentie brengt de Wet Digitalisering Vennootschapsrecht de volgende wijzigingen met zich mee:

  1. invoering van de mogelijkheid tot online oprichting van bepaalde rechtspersonen;
  2. introductie van een mandatendatabank; en
  3. diverse kleine(re) wijzigingen in het WVV.

Voor een eerste bespreking van de nieuwe bepalingen : Corporate Finance Lab

Bron: Wet van 12 juli 2021 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16
maart 1803 tot regeling van het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van
Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU)
2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het
vennootschapsrecht, BS 15 juli 2021

Gerelateerde opleidingen

Op onze Juristendagen staat het vennootschapsrecht naar goede gewoonte centraal, met o.m. deze sessies:

  • 24.08.2021 : Regeling van geschillen onder het WVV met Professor dr. Alain François en Meester Warre De Mets
  • 26.08.2021 : “Robotfoto van een bedrijfsovername”? met Meester Kristof De Wael – Meester Céline Mergeay – Breth Hermans
  • 26.08.2021 : Onrechtmatige bedingen in vennootschapscontracten met Professor dr. Philippe Ernst
  • 26.08.2021 : Geschillenregeling anno 2021 met Meester Dominique de Marez

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect