De Europese Commissie bevestigt: Ook de Belgische Staat moet tijdig curatoren betalen

12/07/2021

Wanneer de Belgische Staat (rechterlijke macht) een curator aanstelt over een failliete onderneming en de kosten van de curator worden wegens gebrek aan actief vervolgens in een justitiële uitspraak ten laste van de Belgische staat gelegd (“pro-deo faillissement”), welke betalingstermijn heeft de Belgische Staat dan om deze prestaties te betalen ?

Volgens richtlijn 2011/7/EU betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties bedraagt de betalingstermijn in hoofde van een overheid in beginsel maar 30 dagen zijn, met een maximum van 60 dagen.

De Belgische Staat was echter – om redenen die haar eigen zijn – van oordeel dat zij niet gebonden was door deze maximale termijn van 30-60 dagen. Een gerechtelijke opdracht zou van reglementaire aard zijn en dus niet-contractueel.

De Europese commissie zet echter de puntjes op de i en in een antwoord op een parlementaire vraag antwoordt zij:

De richtlijn betalingsachterstand “is van toepassing op alle betalingen tot vergoeding van handelstransacties” tussen ondernemingen en tussen ondernemingen en overheidsinstanties .

Volledig artikel en bron : Corporate Finance Lab

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de webinar “Actualia Insolventierecht” zal mr. Roel Fransis een overzicht geven van de recente hoogste rechtspraak inzake insolventierecht voor de periode 2020-2021 (HvJ, GwH en Cass). Deze webinar maakt deel uit van de MiD Zomer.

Ook op onze Juristendagen wordt heel wat aandacht besteed aan het (ruime) insolventierecht, met o.m. deze sessies en sprekers:

  • 24.08.2021 – Herstructureringen onder het WVV met Mr. Christophe Piette (09.30 – 11.30 uur)
  • 24.08.2021 – Bewindvoering over vennootschappen (Meester Rik Crivits en Meester Jens Vrebos (15.00 – 17.00 uur)
  • 27.08.2021 – Zakelijke zekerheden met Mr. Thomas Donnez (09.30 – 11.30 uur)
  • 27.08.2021 – Bestuurdersaansprakelijkheid onder het WVV met Mr. Rik Galle (15.00 – 17.00 uur)

Tijdens de sessie “Update ondernemingsrecht” van prof. Bruloot zal ook ingegaan worden op de recente wetswijzigingen in het insolventierecht. (27.08.2021 – 15.00 – 17.00 uur)

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect