De financiering van de exit van een aandeelhouder. Hoe pak je dit aan?

Vroeg of laat staat in elke onderneming een wijziging in de aandeelhoudersstructuur op til. Aandeelhouders hebben na verloop van tijd een andere tijdshorizon voor hun belegging, of een andere visie op het aannemen van risico’s. In het geval van een minderheidsaandeelhouder kan het tot een vertrouwensbreuk komen met de meerderheidsaandeelhouder over diens gevoerde beleid…

Eens er sprake is van een exit van een aandeelhouder, dient eerst een akkoord tot stand te komen over de prijs van de aandelen. De waardering en daaruitvolgende onderhandelingen, teneinde de uiteindelijke prijs te bepalen, kunnen zeer moeizaam verlopen, zeker als één partij onrealistische verwachtingen heeft en hierover geen goede, voorafgaandelijke afspraken zijn gemaakt tussen de historische aandeelhouders.

Het vermijden van dergelijke problematieken heeft steeds de voorkeur, al moet Deminor vaststellen dat er in heel wat bedrijven geen voorafgaande, contractuele afspraken bestaan en de prijsonderhandeling in dergelijke context zeer afhankelijk wordt van de respectievelijke (machts)positie van verkoper(s) en koper(s).

In deze bijdrage gaat het over een tweede belangrijke topic: de financiering van de exit of aankoop van de participatie van een (minderheids)aandeelhouder. Wat zijn de mogelijke of gangbare methodes ?

Volledig artikel en bron : Deminor – 17/10/2022

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect