De geheimen van de goede en kwade trouw

11/06/2021 –  Cornelis en Feltkamp over ontwerp Boek 1 NBW

N.a.v. de publicatie van de ontwerpteksten van Boek 1 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, hebben een aantal gastbloggers een reeks artikelen geschreven rond dit nieuwe onderdeel, dat het ‘Algemeen Deel’ zal worden en de beginselen van het privaatrecht vastlegt.

In dit artikel wordt art. 1.9 op de korrel genomen : Artikel 1.9 decreteert dat “de goede trouw wordt vermoed” waarop een poging volgt om de kwade trouw te definiëren: “een persoon is te kwader trouw, wanneer hij de feiten of de rechtshandeling, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende of in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen”.

De schrijvers stellen zich hierbij de vraag dit nieuwe art. 1.9 dezelfde draagwijdte heeft dan het vroegere art. 2268 BW? Ze stellen hierbij vast dat uit artikel 1.9 niet zonder meer volgt dat het zgn. vermoeden van goede trouw voor tegenbewijs vatbaar is. Een omschrijving van de kwade trouw volstaat daartoe, in beginsel, niet.

Zo wordt er teruggekoppeld naar art. 8.3 en 8.4 van het nieuwe boek ‘Bewijs’ en art. 3.22 van het nieuwe boek ‘Goederenrecht’. Ook het nog te verschijnen boek 5 ‘Verbintenissen’ bevat meerdere verwijzingen naar het het begrip “goede trouw”.

Volledig artikel en bron : Corporate Finance Lab

Gerelateerde opleidingen

Juristendagen 2021 – Tijdens de sessie “Actualia omtrent de uitvoering te goeder trouw en de interpretatie van verbintenissen” zal Mr. Wannes Buelens (Loyens & Loeff) de recente cassatierechtspraak toelichten.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect