De gemeenrechtelijke beperkingen inzake derdenverzet zijn niet van toepassing op het derdenverzet tegen een faillietverklarend vonnis

27/09/2021

Bespreking Cass. 9 september 2021 

Met het arrest van 9 september 2021 (C.21.0043.N) heeft het Hof van Cassatie nogmaals de processuele autonomie en specialiteit van de insolventiewetgeving bevestigd.

Het Hof diende zich uit te spreken over de toepasselijkheid van artikel 1122, 2de lid, 3° Ger.W. op een ingesteld derdenverzet tegen het faillietverklarend vonnis. Dit artikel bevat een opsomming van partijen die volgens gemeenrecht geen derdenverzet kunnen aantekenen.

Het Hof van Beroep Gent had in zijn arrest van 5 oktober 2020 een door een (gewone) schuldeiser ingesteld derdenverzet tegen een faillietverklarend vonnis onontvankelijk verklaard omwille van de beperkende voorwaarden van artikel 1122, tweede lid, 3° Ger.W.

Het Hof van Cassatie verbreekt dit arrest en stelt dat deze beperkingen niet van toepassing zijn.

Volledig artikel en bron : Corporate Finance Lab

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze jaarlijkse studienamiddag “Faillissementsrecht” analyseren mr. Ilse Mertens en mr. Nathalie Vermeersch een aantal belangrijke evoluties in het faillissementsrecht, aangezien er in de tweede helft van 2020 en 2021 heel wat belangrijke arresten en vonnissen werden gewezen.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect