De immuniteit van het pleidooi en het recht op verdediging gevrijwaard

Uitingen van een advocaat ter verdediging van zijn cliënt vallen onder de immuniteit van het pleidooi en het recht op verdediging, ook indien deze buiten de rechtsprocedure werden geformuleerd.

Het Strafwetboek voorziet dat een advocaat een relatieve strafrechtelijke immuniteit geniet (‘de immuniteit van het pleidooi’) voor “voor de rechtbank gesproken woorden of aan de rechtbank overlegde geschriften” wanneer die “op de zaak of op de partijen betrekking hebben” (artikel 452, lid 1 Sw.).

Ook uitingen over personen die geen partij zijn/waren in de zaak vallen onder deze immuniteit, voor zover de stellingnames in het belang van de verdediging van de cliënt(en) zijn.

Volledig artikel en bron: Van Steenbrugge advocaten

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect