De impact van boek 5 BW op de schenking onder ontbindende voorwaarde

Dikwijls worden aan schenkingen ontbindende voorwaarden verbonden. Daarmee zorgt de schenker ervoor dat het geschonken goed naar hem terugkeert in de omstandigheden waarin hij dit wenst. Bijvoorbeeld indien de begiftigde vóór de schenker zou overlijden.

Onder het oud Burgerlijk Wetboek (BW) heeft deze ontbindende voorwaarde retroactieve werking. Het nieuwe verbintenissenrecht bepaalt dat de vervulling van de ontbindende voorwaarde voortaan enkel voor de toekomst uitwerking krijgt.
Wat de gevolgen van deze wijziging zijn bespreken we in deze newsflash.

Afschaffing van de retroactieve werking

Waarom deze afschaffing? De retroactiviteit is misleidend en kunstmatig. De vervulling van de ontbindende voorwaarde mag het contract niet uitwissen met ingang van zijn totstandkoming. De vervulling van de ontbindende voorwaarde werkt daarom voortaan van rechtswege en enkel voor de toekomst (art. 5.147, eerste lid BW). Omdat het geschonken goed dan naar de schenker moet terugkeren, heeft de begiftigde een wettelijke restitutieplicht (art. 5.147, tweede lid BW).

Het nieuwe verbintenissenrecht legt de begiftigde daarom een onthoudingsplicht op: hij mag hangende de voorwaarde (pendente conditione) geen handeling stellen die afbreuk kan doen aan de rechten die voor de schenker voortvloeien uit de vervulling van de voorwaarde (art. 5.146, § 1 BW).

Volledig artikel en bron : Deloitte Legal – Greenille Private Client team – 14 februari 2023

Lees hier het volledige artikel : Newsflash – Impact boek 5 op de schenking onder ontbindende voorwaarde

Gerelateerde opleidingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir) zal tijdens het online M&D seminarie “Schenkingen na 2022″ een praktijkgerichte update geven inzake schenkingen.  De meest recente nieuwigheden en tendensen op dit vlak besproken worden aan de hand van wetgeving, rechtspraak en Vlabel-standpunten. Schenkingen worden zowel vanuit civiel als vanuit fiscaal oogpunt bekeken.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect