De kwalificatie van wachtdiensten als arbeidstijd

24/09/2021

Bespreking HvJ 9 maart 2021, C-344/19, D.J. / Radiotelevizija Slovenija

In een arrest van 9 maart 2021 sprak het Hof van Justitie van de Europese Unie zich andermaal uit over de vraag of wachtdiensten al dan niet en onder welke voorwaarden moeten gekwalificeerd worden als arbeidstijd. Het Hof bevestigde de eerder ingenomen standpunten, maar verduidelijkt dat ‘organisatorische moeilijkheden’ die het gevolg zijn van de vrije keuze van de werknemer of van natuurlijke omstandigheden niet relevant zijn voor de kwalificatie als arbeidstijd.

Volledig artikel en bron : HR Square

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect