De plaatsing en uitvoering van raamovereenkomsten: de federale overheid legt uit

Op 3 oktober 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad een omzendbrief van 28 juni 2022 van de FOD Beleid & Ondersteuning met als doel het uniformiseren van de toepassing van de regels inzake raamovereenkomsten. De omzendbrief vermeldt op een overzichtelijke en chronologische wijze de praktische regels waarmee een aanbesteder rekening moet houden. Deze bijdrage belicht twee aspecten uit deze omzendbrief die belangrijk zijn voor de praktijk: enerzijds de regels met betrekking tot de maximale waarde en anderzijds de regels voor het organiseren van een minicompetitie in het kader van overheidsopdrachten op basis van de raamovereenkomst.

Volledig artikel en bron: Tender Law – 21 oktober 2022

Zie ook : Omzendbrief 28 juni 2022 betreffende de praktische modaliteiten van de plaatsing en de uitvoering van de raamovereenkomst in de context van federale aankopen, BS 3 oktober 2022

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het seminarie ‘Nieuwe ontwikkelingen in het overheidsopdrachtenrecht’ neemt Constant De Koninck 4 actuele topics uit het overheidsopdrachtenrecht onder de loep. Naast de impact van het nieuwe verbintenissenrecht, komen ook de raamovereenkomsten aan bod.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect