De renovatieverplichting. Ook voor mij?

In het kader van de Vlaamse Klimaatstrategie geldt sinds 1 januari 2023 de renovatieverplichting voor energieverslindende residentiële gebouwen.

Wat betekent dit concreet?

De renovatieverplichting is om te beginnen van toepassing op energieverslindende residentiële gebouwen. Onder “energieverslindende gebouwen” wordt begrepen: gebouwen met een EPC-waarde E of F. Om uit te maken of deze energieverslindende gebouwen bovendien een “residentieel” karakter hebben, zal dan weer gekeken worden naar de feitelijke bestemming van het goed op het ogenblik dat de renovatieverplichting wordt geactiveerd.

Deze activering van de renovatieverplichting geschiedt naar aanleiding van het verlijden van een authentieke akte waarbij voornoemde energieverslindende residentiële gebouwen in volle eigendom worden overgedragen (aankoop, schenking,…), dan wel naar aanleiding van het vestigen van een opstalrecht of erfpacht met betrekking tot de beoogde gebouwen.

Volledig artikel en bron : Belaxa advocaten – 3 februari 2023

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het online M&D-seminarie “Wetgevende en jurisprudentiële ontwikkelingen in vastgoed en vastgoedfiscaliteit” krijgt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen binnen de vastgoedpraktijk en vastgoedfiscaliteit voor 2023. Er zijn heel wat belangrijke nieuwigheden die een impact hebben.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect