De stikstofknoop is doorgehakt!

Het is zo ver. Na wekenlange onderhandelingen en herhaaldelijke uitstellen, is de (stikstof)knoop eindelijk doorgehakt. De Vlaamse regering heeft afgelopen vrijdag een akkoord gevonden over stikstof. Wat weten we nu al over dit akkoord?

Even recapituleren…
Een teveel aan stikstof heeft desastreuze effecten op de natuur, waaronder de Europees beschermde natuurgebieden (de zogenaamde ‘speciale beschermingszones’). In het merendeel van de speciale beschermingszones slaat teveel stikstof neer. Het stikstofbad is met andere woorden al een tijdje vol en zonder actie lijken we regelrecht op een vergunningenstop af te stevenen. Dit blijkt niet in het minst uit de recente stikstofarresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State, die wij reeds eerder toelichtten.

Wat staat er in het stikstofakkoord?

  • Vergoeding voor boeren die vrijwillig stoppen
    Vooreerst zou het stikstofakkoord in een vergoeding voorzien voor boeren die vrijwillig stoppen. Deze vergoeding zou gaan tot 130% van de bedrijfswaarde. Ook voor landbouwers die investeren in duurzaamheid zou een vergoeding worden voorzien. Deze landbouwers zouden tot 65% van hun investeringen kunnen terugkrijgen. Er zou daarnaast ook steun worden verstrekt voor landbouwers die delen van hun grond niet meer bemesten.

En verder:

  • Rode lijst met meest vervuilende ondernemingen
  • Verschillende drempels voor landbouw en industrie
  • Overdragen van uitstootrechten

Volledig artikel en bron : Forum advocaten – 13 maart 2023

Gerelateerde opleidingen

De nieuwe bepalingen uit dit akkoord, en meer bepaald de nieuwe regels voor de aanpak van stikstof bij omgevingsvergunningsaanvragen, zullen ook aan bod komen tijdens de webinar “Actualia omgevingsrecht 2023”.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect