De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon – Moet de regeling i.v.m. de lasthebber ad hoc onder artikel 2bis V.T.Sv. ‘op de schop’ omwille van de afschaffing van de decumulregel onder oud artikel 5, lid 2 Sw.

Door het gaandeweg (niet voor feiten gepleegd voor 30 juli 2018) verdwijnen van de toepassing van de ingewikkelde ‘decumulregeling’, zal in de praktijk gaandeweg ook een belangrijke bron van potentiële belangenconflicten verdwijnen. Dit zal ongetwijfeld een impact hebben op de noodzaak om een LAH aan te stellen.

Volledig artikel en bron: Waeterinckx Vansteenkiste

Gerelateerde opleidingen

x

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect