De verbetering van vermoedelijke hoeveelheden door de inschrijver: enkel mogelijk indien de opdrachtdocumenten dit uitdrukkelijk toestaan

De Raad van State paste in zijn arrest van 8 januari 2019 de regels streng toe.

Meer bepaalde schorste de Raad van State de gunningsbeslissing van de aanbestedende overheid omdat deze de opdracht had toegewezen aan een inschrijver die de vermoedelijke hoeveelheden van het bestek had gewijzigd, terwijl het bestek dit niet uitdrukkelijk toestond

Volledig artikel en bron: Van Cauter advocaten

Gerelateerde opleidingen

Op 26.04.2019 organiseren wij onze jaarlijkse studiedag “Actualia Overheidsopdrachten” met daarin een uitgebreid rechtspraakoverzicht en een stand van zaken n.a.v. de vele wijzigingen.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect