De verplichtingen uit artikel 30 KB TMB

Het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen kan voor bepaalde overheidsopdrachten (en zoals hieronder blijkt niet enkel voor overheidsopdrachten voor werken) zekere verplichtingen met zich meebrengen op het vlak van het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP). De gevolgen van het niet-nakomen van deze verplichtingen worden regelmatig onderschat door inschrijvers hoewel deze gevolgen onverbiddelijk kunnen zijn. Rechtspraak over dit onderwerp is relatief schaars en de eerste helft van 2021 leverde slechts drie RvS-arresten op over dit onderwerp.

In deze bijdrage worden deze arresten besproken:

  1. RvS 28 januari 2021, nr. 249.636, NV Aannemingsbedrijf Aertssen e.a.
  2. RvS 23 februari 2021, nr. 249.877, NV De Vriese Raf.
  3. RvS 30 maart 2021, nr. 250.263, NV General Industrial Assistance Cataro en RvS 30 maart 2021, nr. 250.264, NV General Industrial Assistance Cataro.

Volledig artikel en bron : Caluwaerts Uytterhoeven

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect