Denken aan een ontslag

📜 Wet van 7 oktober 2022

Nadenken over een ontslag kan de werkgever duur te staan komen.

De meeste werkgevers weten dat ze voorzichtig moeten zijn als ze tot ontslag willen overgaan van een werknemer die een loopbaanbaanonderbreking geniet. We denken hierbij o.m. aan moederschapsverlof, zorgverlof, geboorteverlof, thematische verloven. De wet bepaalt wanneer de ontslagbescherming een aanvang neemt en wanneer ze eindigt. Als de ontslagbescherming wordt miskend, bestaat het risico dat de werkgever een schadevergoeding gelijk aan zes maanden loon moet betalen.

Het gebeurde geregeld dat een werkgever tijdens de periode van onderbreking tot een ontslag van de werknemer besloot, maar dat het ontslag dan gegeven werd na afloop van de beschermingsperiode.

Dat is sedert een wet van 7 oktober 2022 uit den boze. Die wet bepaalt namelijk dat ook bij een ontslag gegeven na afloop van de beschermde periode de beschermingsvergoeding verschuldigd is als “tijdens die periode enige voorbereiding werd getroffen”.

De voorbereidende werken van de wet geven als voorbeeld van ‘enige voorbereiding’ het zoeken naar en het voorzien in een definitieve vervanging van de betrokken werknemer, bijvoorbeeld door middel van het publiceren van een vacature voor een betrekking van onbepaalde duur. De wet bepaalt ook uitdrukkelijk dat het nemen van de ontslagbeslissing zelf onder het begrip ‘het treffen van enige voorbereiding’ valt.

Kortom: de werkgever die tijdens de beschermde periode beslist om de werknemer na afloop van die periode te ontslaan, riskeert de betaling van een beschermingsvergoeding.

Volledig artikel en bron : MPloy advocaten – 28 april 2023

Gerelateerde opleidingen

Voor iedere arbeidsrechtpracticus is het nuttig een jaarlijkse update te krijgen van de recente ontwikkelingen rond ontslagrecht. Ook het afgelopen jaar werden tientallen belangrijke vonnissen en arresten geveld, die een nieuwe blik werpen op het ontslagrecht.

Tijdens de jaarlijkse studienamiddag “Actualia Ontslagrecht” behandelen onze sprekers, mr. Bart Vanschoebeke en mr. Ann Witters de voornaamste ontwikkelingen in het ontslagrecht vanuit en voor de praktijk. De sprekers op dit seminarie hebben, naar jaarlijkse gewoonte, de wetgeving en de rechtspraak van het afgelopen jaar grondig bestudeerd en hieruit een aantal belangrijke topics geselecteerd. Mis dus ook deze editie niet!

👉 Meer informatie en inschrijven 👈

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect