Digitalisering inzake de oprichting van een vennootschap: wat betekent het concreet?

14/01/2022

Op 31 juli 2019 trad de Europese richtlijn – m.b.t. het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht – in werking, waarmee op Europees niveau o.a. de verplichting werd opgelegd om de online oprichting van welbepaalde vennootschapsvormen mogelijk te maken.

Zo moest de registratie geheel online kunnen verlopen zonder dat van de oprichters een fysieke aanmelding bij enige autoriteit ter zake, met inbegrip van de notaris, kon worden geëist.

België schikte zich uiteindelijk naar deze Richtlijn met de wet van 12 juli 2021, die op 1 augustus 2021 in werking is getreden.

Sindsdien kunnen ondernemers hun vennootschap geheel digitaal oprichten. Dit geldt in beginsel voor alle rechtspersonen, zonder bijkomende kosten voor de ondernemer.

Volledig artikel en bron : Stappers advocaten

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect