Doeltreffende gerechtelijke procedure tegen onrechtmatige gegevensverwerking: de stakingsvordering

Wanneer jouw persoonsgegevens oprechmatige wijze worden verwerkt of wanneer jouw – door de GDPR toegekende – rechten worden miskend, is het belangrijk te weten waar je terecht kan om je rechten af te dwingen.

Naast de administratieve procedures voor de Gegevensbeschermingsautoriteit (‘GBA’) heeft de wetgever voorzien dat een betrokkene ook terecht kan bij de gewone rechter. Mr. Franklin zet de juridische mogelijkheden op een rij:

  • Stakingsvordering volgens de Gegevensbeschermingswet
  • Stakingsvordering wegens oneerlijke marktpraktijken

Conclusie : hoewel de Gegevensbeschermingsautoriteit de toezichthoudende instantie bij uitstek is en zal blijven wanneer je als betrokkene jouw GDPR-rechten wil uitoefenen, blijkt de stakingsvordering voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg ook een doeltreffende voorziening in rechte te zijn.

Volledig artikel : Mattice De Schagt – Mr. Franklin – 22 februari 2023

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de studienamiddag ‘5 jaar GDPR’ gaan onze sprekers, mr. Geert Somers en mr. Bernd Fiten (advocaten Timelex) in op de meest recente handhaving, rechtspraak en guidance zodat u weer helemaal bij bent.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect