Duidelijke opdrachtdocumenten lonen steeds – ook wat betreft het BTW-tarief…

In zijn arrest verwijst de Raad van State naar het transparantiebeginsel dat vervat ligt in de Overheidsopdrachten 2016, dat inhoudt dat aanbesteders de ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze dienen te behandelen, en dit op een transparante en proportionele wijze. Om een gelijke kans te hebben om de opdracht in de wacht te slepen, moeten alle cruciaal geachte gegevens voor de ondernemers duidelijk zijn zodat zij deze kunnen betrekken bij het opstellen van hun offerte. Aanbesteders dienen zich tevens te houden aan de regels die zij in hun eigen bestek hebben opgelegd op basis van het patere-legembeginsel.

Belangrijke conclusie: de opmaak en inhoud van opdrachtdocumenten vereisen de nodige aandacht en tijd. Onduidelijkheden en/of onvolledigheden worden door de Raad van State meestal afgestraft. Inschrijvers hebben immers het recht om maximaal te weten op welke wijze en op basis van welke paramaters hun offerte zal worden beoordeeld.

Volledig artikel en bron: GD&A advocaten

Gerelateerde opleidingen

Actuele knelpunten bij contracteren met de overheid worden nader toegelicht tijdens onze studienamiddag met Mrs. De Boe en Feyt (Loyens & Loeff).

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect