Duurzaam-/circulair aanbesteden en aankopen: de behoeftebepaling – het product-als-dienstmodel? Sine consilio nihil facias.

Alvorens te beslissen om een opdracht in de markt te zetten, vangt een duurzaam-/circulair plaatsingsproces in de regel aan met een grondige, voorafgaande behoeftebepaling.

De Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 (en het daarbij horende KB Plaatsing van 18 april 2017) regelt de wijze waarop de Vlaamse besturen een opdracht in de markt moeten plaatsen (o.m. ten behoeve van de mededinging), maar schrijft geenszins voor wat concreet dient aangekocht te worden. In het kader van de voorafgaande (interne) behoeftebepaling worden de lokale besturen met andere woorden vrij gelaten.

Volledig artikel en bron: GD&A advocaten

Gerelateerde opleidingen

Actuele knelpunten bij contracteren met de overheid worden nader toegelicht tijdens onze studienamiddag met Mrs. De Boe en Feyt (Loyens & Loeff).

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect