E-facturatie overheidsopdrachten: Aanbestedende overheden verplicht om elektronische facturen te aanvaarden

Ondernemers kunnen hun uitgevoerde overheidsopdrachten en concessies sinds kort elektronisch factureren aan de aanbesteders. Sinds 1 april 2019 zijn die immers verplicht om die elektronische facturen te ontvangen en te verwerken. In een tweede fase zal nog een stap verder gegaan worden. Dan zullen de ondernemers niet meer op papier kunnen factureren maar verplicht worden om dat elektronisch te doen. Deze nieuwe regels worden opgelegd door Europa en worden nu in ons recht omgezet.

Elektronische factuur

De elektronische factuur is een factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm. Een vorm die een automatische en digitale verwerking door de ontvanger mogelijk maakt. Het overmaken van een beeldbestand, bijvoorbeeld een pdf van een factuur via mail, is dus geen elektronische factuur.
De elektronische facturen moeten voldoen aan de meest recente Europese normen voor elektronische facturering.

De mogelijkheid voor de ondernemers om elektronisch te facturen geldt sinds 1 april 2019, en dit voor alle overheidsopdrachten en concessies, inclusief de lopende.

De verplichting om elektronisch te factureren is nog niet in werking. Dat zal pas gebeuren op een bij KB vastgelegde datum.

De andere bepalingen van de nieuwe wet treden in werking op 26 april 2019 voor de overheidsopdrachten en concessies die vanaf dan zijn gelanceerd.

Bron: Wet van 7 april 2019 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied en tot wijziging van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, BS 16 april 2019

Zie ook:
Richtlijn nr. 2014/55/EU van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten

Gerelateerde opleidingen

Op 26.04.2019 organiseren wij onze jaarlijkse studiedag “Actualia Overheidsopdrachten” met daarin een uitgebreid rechtspraakoverzicht en een stand van zaken n.a.v. de vele wijzigingen.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect