E-factuur vanaf 1 april 2019 verplicht bij overheidsopdrachten – Kamer keurt wetsontwerp goed

Vanaf 1 april 2019 zijn alle aanbestedende overheden – federaal, gewesten, gemeenschappen, provinciale en lokale besturen – verplicht om elektronische facturen te aanvaarden en te verwerken.

Leveranciers zullen nog een tijdje zelf kunnen beslissen of ze bij overheidsopdrachten al dan niet een e-factuur gebruiken, maar ook daar komt op termijn een einde aan.

Dat staat in een wetsontwerp dat de Kamer op 28.03.2019 unaniem goedkeurde. Bedoeling is immers dat digitale facturatie de norm wordt. Een rechtstreeks gevolg van de Europese e-invoicingrichtlijn (2014/55/EU).

Bron: Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

Lees hier de tekst van het wetsontwerp 

Gerelateerde opleidingen

Op 26.04.2019 organiseren wij onze jaarlijkse studiedag “Actualia Overheidsopdrachten” met daarin een uitgebreid rechtspraakoverzicht en een stand van zaken n.a.v. de vele wijzigingen.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect