Een gewaarschuwd VME…

14/01/2022

Sinds 1 april 2017 is het voor elke vereniging van mede-eigenaars verplicht hun syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te registreren. Maar niet elke VME houdt zich hieraan. CD&V-kamerlid Leen Dierick wil daar verandering in brengen door een sanctie in te voeren voor VME’s die nalaten hun syndicus te registreren.

Tot maart 2017 was het niet verplicht de syndici te registreren. De naam van de syndicus en de contactgegevens stonden dus alleen vermeld op een bord in de inkomhal. Hier is echter verandering in gekomen door middel van het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017. Het KB voorzag dat bestaande VME’s 1 jaar de tijd kregen (tot 1 april 2018) om de nieuwe syndicus te registreren.

Ondanks de wettelijke verplichting merken we op dat tot op heden twee op de drie VME’s hun syndicus nog niet geregistreerd hebben. Het feit dat noch de appartementswet, noch het KB voorziet in een sanctie helpt uiteraard niet om aan deze verplichting te voldoen.

Volledig artikel en bron : Gevaco advocaten

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect