Een procedure: wat moet dat kosten en wie gaat dat betalen?

07/06/2021

N.a.v. de verhoging van de tarieven van de rechtsplegingsvergoeding op 1 juni laatstleden, wordt in deze bijdrage nog eens een overzicht gemaakt van de actuele gerechtskosten en hun bedragen.

In principe dienen de kosten van een procedure te worden gedragen door de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

De veroordeling van een partij tot de kosten van de procedure moet expliciet gevraagd worden aan de rechtbank. De rechter kan hier dus niet op eigen initiatief over beslissen. Van belang is dat de kostenopgave duidelijk gebeurt, de kosten expliciet begroot worden, en indien men wil afwijken van de basisrechtsplegingsvergoeding men dit gemotiveerd vraagt aan de rechtbank.

Volledig artikel en bron : Gevaco advocaten – Mr. Valerie Ghysen

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze MiD Zomer hebben we een aantal topics uit het gerechtelijk en procedurerecht voor u op het programma:

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect