Elektrische fietsen en steps binnenkort dan toch verplicht verzekerd?

16/02/2021

Bespreking van het arrest van het Gwh van 28 januari 2021

M.b.t. de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen was de regel lange tijd: kan een voertuig zichzelf voortbewegen en kan het sneller dan 25 km/u rijden, dan moet de eigenaar van het voertuig verplicht een BA verzekering afsluiten. Uitzondering hierop was lange tijd: de bromfiets klasse A en sinds kort ook de ‘werktuigen’.

Maar in een recent arrest van 28 januari 2021 heeft het Grondwettelijk Hof het onderscheidend criterium van 25 km/u voor de verzekeringsplicht onderuit gehaald.

Het Hof stelt dat het niet redelijk verantwoord is dat alle andere voertuigen dan bromfietsen klasse A worden vrijgesteld van de verzekeringsplicht, ongeacht hun massa, louter op basis van hun snelheid. Het Hof vindt het dus verkeerd dat bijvoorbeeld een elektrische fiets, die in massa vaak niet veel verschilt van een bromfiets klasse A, louter omwille van zijn snelheid niet verzekerd hoeft te zijn.

Volledig artikel en bron : Studio Legale

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het webinar “Actualia verkeers- en aansprakelijkheidsrecht” worden de meest recente arresten van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof binnen het domein aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht besproken.

Mr. Stephane Vereecken zal hierbij ook aandacht besteden aan de nieuwe vormen van mobiliteit na wetsaanpassing van 02.02.21 en arrest van het GwH 28.01.21.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect