Elektrische steps: nieuwe regels voor veiliger verkeer

26/06/2022

Elektrische steps komen steeds vaker voor in het straatbeeld. Het vlotte vervoermiddel is bij verkeerd gebruik echter gevaarlijk. In mei keurde de Kamer de nieuwe regelgeving voor dergelijke vervoermiddelen goed en deze wordt op 1 juli 2022 van kracht. Leeftijdsgrens, verboden op het trottoir, parkeerregels: hier vindt u alles wat er vanaf deze vrijdag verandert.

De onderstaande nieuwe regels zijn van toepassing op alle gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, d.w.z. alle motorvoertuigen met één of meer wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 25 km per uur. Daartoe behoren niet alleen elektrische steps, maar ook monowheels, elektrische skateboards, elektrische rolstoelen, enz.

Volledig artikel en bron: FOD Mobiliteit

Gerelateerde opleidingen

Zie ook: Wet van 15 mei 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de reglementering van voortbewegingstoestellen betreft, BS 15 juni 2022

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect