Europa heeft zes nieuwe e-standaardformulieren voor bekendmaking overheidsopdrachten klaar

De 25 Europese standaardformulieren voor de bekendmaking van overheidsopdrachten verdwijnen en worden vervangen door zes nieuwe algemene standaardformulieren.

Met die vereenvoudiging wil Europa er voor zorgen dat de standaardformulieren doeltreffend blijven, ook in een digitale omgeving. De nieuwe e-formulieren zijn zodanig opgesteld dat ze automatisch kunnen worden ingevuld met informatie over eerdere aankondigingen, technische specificaties, inschrijvingen, overeenkomsten, nationale administratieve registers en andere gegevensbronnen. Bedoeling is dat ze op termijn niet meer handmatig worden ingevuld, maar dat dit door softwaresystemen gebeurt.

De zes standaardformulieren zijn

  • ‘Geplande opdracht’;
  • ‘Mededinging’;
  • ‘Vooraankondiging onderhandse gunning’;
  • ‘Resultaat’;
  • ‘Wijziging van een opdracht’; en
  • ‘Wijziging van een aankondiging’.

Bron: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/1780 van de Commissie van 23 september 2019 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986 (e-formulieren), Pb 25 oktober 2019, L272 

Gerelateerde opleidingen

Actuele knelpunten bij contracteren met de overheid worden nader toegelicht tijdens onze studienamiddag met Mrs. De Boe en Feyt (Loyens & Loeff).

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect