Europese drempels voor overheidsopdrachten opvallend lager vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 hanteert Europa nieuwe drempels voor aanbestedingen. De bedragen zijn opvallend lager dan vandaag. Hierdoor zullen er de komende 2 jaar dus meer overheidsopdrachten de Europese aanbestedingsregels moeten volgen.

Overheidsopdrachten (Klassieke sectoren)

  • Opdrachten voor werken: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro)
  • Opdrachten voor leveringen en diensten (voor de centrale overheid): 214.000 euro (i.p.v. 221.000 euro)
  • Opdrachten voor leveringen en diensten (voor centrale overheid): 139.000 euro (i.p.v. 144.000 euro)
  • Opdrachten voor diensten die betrekking hebben op sociale en andere specifieke diensten: 750.000 euro (is onveranderd gebleven)

Zie ook: Nieuwe Europese drempelbedragen vanaf 1 januari 2020, Stibbe, 4 november 2019

Bronnen:

  • Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1827 van de Commissie van 30 oktober 2019 tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempel voor concessies betreft, Pb.L 31 oktober 2019, afl. L279/23.
  • Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1828 van de Commissie van 30 oktober 2019 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen, Pb.L 31 oktober 2019, afl. L279/25.
  • Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1829 van de Commissie van 30 oktober 2019 tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor opdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen, Pb.L 31 oktober 2019, afl. L279/27.
  • Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1830 van de Commissie van 30 oktober 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor opdrachten voor leveringen, diensten en werken, Pb.L 31 oktober 2019, afl. L279/29.

Gerelateerde opleidingen

Actuele knelpunten bij contracteren met de overheid worden nader toegelicht tijdens onze studienamiddag met Mrs. De Boe en Feyt (Loyens & Loeff).

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect