Faillissement en fresh start als bestuurder? Enkel mits “eigen organisatie” volgens Cassatie.

04/05/2022

In een verrassend arrest van 18 maart 2022[1] oordeelt het Hof van Cassatie dat een natuurlijke persoon, bestuurder van vennootschappen, slechts als “onderneming” kan worden beschouwd indien hij over een “eigen organisatie” beschikt.

In een verrassend arrest van 18 maart 2022 bevestigt het Hof van Cassatie een uitspraak van het hof van beroep van Bergen waarbij werd geoordeeld dat een bestuurder van een toenmalige BVBA geen onderneming is, wegens gebrek aan een eigen “organisatie” die te onderscheiden is van die van de vennootschap. De bestuurder in kwestie kon dus niet failliet worden verklaard.

Met dit arrest voegt het Hof van Cassatie een voorwaarde toe aan de wet, met name het hebben van een eigen “organisatie”. Een organisatie zou dan bestaan uit: “de inrichting van materiële, financiële of menselijke middelen met het oog op het uitoefenen van een professionele activiteit als zelfstandige”.

Volledig artikel en bron : Schoups

 

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het online seminarie “Rechtspraakoverzicht insolventierecht” krijgt u een overzicht van recente rechtspraak inzake het insolventierecht en zekerhedenrecht.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect