Drie (definitieve) vonnissen inzake erfbelasting: juridisch juist maar met een wrange bijsmaak

Op de website van Vlabel werd in de loop van de eerste week van januari 2023 heel wat gepubliceerd. Onder meer werden(en) (de samenvatting van) drie definitieve vonnissen gepubliceerd. De beschouwingen hierna zijn gebaseerd op de samenvatting.

  1. Belastbare massa – inbreng van geschonken goederen – geen invloed op erfbelasting

De Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, heeft op 21 september 2022 beslist dat de eventuele inbreng van schenkingen in principe geen impact heeft op de berekening van de erfbelasting. Lees meer

  1. Onzekere devolutie – hoogste recht – voorlopige inbezitstelling

In een vonnis van 2 mei 2022 besliste dezelfde Rechtbank dat bij een onzekerheid over de devolutie van een nalatenschap, het hoogste recht dient geheven te worden in afwachting dat die onzekerheid ophoudt te bestaan. Lees meer

  1. Interpretatie beding van ongelijke verdeling in huwelijkscontract

In een definitief vonnis van 2 september 2022 diende dezelfde Rechtbank uitspraak te doen over de interpretatie van een oud huwelijksvermogensrechtelijk verdelingsbeding. Lees meer

Volledig artikel en bron : ECGB advocaten – Nicolas Geelhand de Merxem – 9 januari 2023

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect