Kan de Vlaamse Belastingdienst terugkomen op een voorafgaand attest inzake vrijstelling van schenkbelasting?

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) biedt de mogelijkheid om, voorafgaand aan het verlijden van een Belgische schenkingsakte van aandelen van een familiale vennootschap, een attest te verkrijgen waarin bevestigd wordt dat aan de voorwaarden tot vrijstelling van schenkbelasting is voldaan. Het is dan ook heel opmerkelijk dat Vlabel in een recente zaak op dergelijk voorafgaand attest is teruggekomen en alsnog schenkbelasting heeft gevestigd (vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent d.d. 29 september 2022).

Volledig artikel en bron: Delboo advocaten – Nieuwsbrief december 2022

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect