Geen omgevingsvergunning meer nodig om te ontharden?

Vanaf 1 januari 2023 zijn afbraak- en onthardingswerken vrijgesteld van de vergunningsplicht. Net zoals voor het slopen/verwijderen van installaties of constructies, die vallen onder de bepalingen van het Vrijstellingenbesluit (artikel 13.1 Vrijstellingenbesluit), kan men nu ook zonder omgevingsvergunning ontharden. Huidig initiatief ligt daarnaast in lijn met de ‘Blue Deal‘ en de verdere uitvoering van het ‘Vlaams Klimaatadaptatieplan‘.

Het grotendeel van de Vlaamse gemeenten lijkt alvast gebruik te maken van deze vrijstelling. Op 23 maart 2023 begint immers het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen waarbij verharde ruimten plaats zullen maken voor bomen, grassen of zelfs een beek.

Volledig artikel en bron : Caluwaerts Uytterhoeven advocaten – 16 maart 2023

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het M&D webinar “Actualia omgevingsrecht 2023” worden de recent in werking getreden regels besproken en wordt vooruitgeblikt naar toekomstige wetgeving, met een zo actueel mogelijke stand van zaken.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect