Gemeenschappelijke banktegoeden: geen erfbelasting op 150% van de tegoeden – Vlabel berust

14/06/2021

Het Gentse Hof van beroep bevestigde eerder het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, , waarin beslist werd dat wanneer de kinderen de gemeenschappelijke banktegoeden in het bezit van de langstlevende ouder laten, bij het overlijden van de langstlevende ouder geen erfbelasting moet betaald worden op alle banktegoeden. Meer bepaald moeten alle banktegoeden op naam van de langstlevende ouder wel aangegeven worden, maar de waarde van de helft van de banktegoeden op datum van het overlijden van de eerst overleden ouder kan in het passief van de nalatenschap van de langstlevende ouder worden opgenomen.

Belangrijk is dat deze schuld expliciet moet worden vermeld in de aangifte van nalatenschap van de langstlevende ouder.

Vlabel heeft laten weten dat zij in dat arrest berust en dus geen voorziening in Cassatie instelt.

Volledig artikel en bron : HCGB advocaten

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze MiD Zomer ook veel aandacht naar Estate Planning met deze live en on demand webinars:

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect