Gerechtelijke reorganisatie – bepalingen inzake verlenging van de reeds verleende opschorting – geen schending van het gelijkheidsbeginsel

14/10/2021

GwH 15 juli 2021 – nr. 110/2021 – artikel XX.59, §3 WER schendt het gelijkheidsbeginsel niet

De ondernemingsrechtbank te Brussel opent de gerechtelijke reorganisatie van de bvba JDV Holding op 2 oktober 2019 en kent een opschortingstermijn toe tot en met 15 januari 2020. Op 27 december 2019 verzoekt de bvba om de opschorting te verlengen voor een bijkomende termijn van twee maanden. De ondernemingsrechtbank wijst dat verzoek af, waarna de bvba hoger beroep aantekent bij het hof van beroep te Brussel.

Krachtens artikel XX.59, §1 WER kan de schuldenaar om verlenging van de reeds verleende opschorting verzoeken bij de rechtbank. Artikel XX.59, §3 WER bepaalt dat tegen de beslissing van de rechtbank inzake dat verzoek geen verzet of hoger beroep openstaat.

Schending van het gelijkheidsbeginsel?

Het Hof oordeelt van niet, en wel om volgende redenen:

  • Het behoort nu eenmaal tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever om in een enkele dan wel dubbele aanleg te voorzien voor de beslissing inzake het verzoek tot verlenging van de opschorting. De wetgever hield hierbij rekening met de praktische moeilijkheden die een hervorming van een beslissing tot niet-verlenging van de opschorting tot gevolg zou hebben
  • Het feit dat wel hoger beroep openstaat tegen het vonnis waarbij de procedure van gerechtelijke reorganisatie voortijdig wordt beëindigd, acht het Hof bovendien voldoende verantwoord door het verschil in situatie.
  • De wetgever heeft de zgn. buitengewone rechtsmiddelen uitdrukkelijk niet uitgesloten. Er staat dus nog wel cassatieberoep open tegen beslissingen genomen op grond van artikel XX.59 WER.

Volledig artikel en bron : TBH Actualiteit

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze jaarlijkse studienamiddag “Faillissementsrecht” analyseren mr. Ilse Mertens en mr. Nathalie Vermeersch een aantal belangrijke evoluties in het faillissementsrecht, aangezien er in de tweede helft van 2020 en 2021 heel wat belangrijke arresten en vonnissen werden gewezen.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect