Geschillen tussen aandeelhouders: Oplossingen die een vechtscheiding tussen aandeelhouders voorkomen

Aandeelhoudersconflicten leiden vaak tot zware botsingen waarbij het voortbestaan van de vennootschap niet zelden op het spel komt te staan. Het aandeelhoudersbelang komt daarbij veelal kaarsrecht te staan tegenover het vennootschapsbelang.

De geschillenregeling die sinds 1997 – en verder uitgewerkt in 2019 – in ons Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is terug te vinden, biedt een uitweg aan aandeelhouders om het conflict op te lossen. In deze bijdrage van Reys advocaten worden de basisprincipes aangaande deze geschillenregeling herhaald en worden enkele alternatieven om het conflict op te lossen of te vermijden bekeken.

Wanneer we het hebben over alternatieven,  komen we al gauw bij “bemiddeling”.

Communicatie is de bron van oplossing voor veel geschillen. Helaas stellen we vast dat de communicatie tussen de aandeelhouders vaak dermate is geëscaleerd dat een constructief gesprek niet meer mogelijk is. Toch is er nog steeds een onderbelichte mogelijkheid om die communicatie recht te trekken, m.n. door (verplicht) beroep te doen op een erkende bemiddelaar.

Zowel de statuten als een aandeelhoudersovereenkomst kunnen voorzien in de opname van een verplichte voorafgaande bemiddelingspoging door een erkende bemiddelaar. Al te vaak zien we dat deze mogelijkheid niet werd opgenomen, noch in de statuten, noch in een aandeelhoudersovereenkomst.

Volledig artikel en bron : Reyns advocaten, 28 oktober 2022

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het seminarie “De geschillenregeling tussen aandeelhouders” gaat mr. Brecht Lambrecht op zoek naar de eerste knelpunten en rechtspraak bij de nieuwe regeling inzake gedwongen uitsluiting/uittreding van aandeelhouders en bekijken we voorgaande onderzoeken en alternatieven. Dit seminarie is digitaal (Virtual Classroom) en gaat door op 22.11.2022.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect