Grondwettelijk Hof opent deur voor (uitgesteld) cassatieberoep in assisenzaken

🎓 Gwh. 29 september 2022

Bij arrest van 29.09.2022 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat het gebrek aan cassatieberoep tegen de beslissing van de voorzitter van het hof van assisen om een bepaalde getuige niet op te nemen in de lijst van te horen getuigen (art. 278 § 4 Sv.) een schending uitmaakt van het gelijkheidsbeginsel, vervat in de artikelen 10 en 11 Grondwet.

Volledig artikel en bron : Gevaco advocaten – 10 oktober 2022

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect