Gunstigere rechtspositie voor verzekeringnemer dankzij MINIMUMVOORWAARDEN

De verzekeringsovereenkomsten in het kader van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen dienen voortaan aan striktere eisen te beantwoorden. Middels een nieuwe Modelpolis wenst de wetgever meer duidelijkheid, zekerheid en garantie te creëren voor alle betrokken partijen. De bescherming van de verzekerde en de derde benadeelde staat voorop.

Het KB van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen trad in voege op 12 mei 2018. De nieuwe tekst die in de polissen dient te verschijnen wordt met dit KB vastgelegd. Verzekeraars zijn verplicht om de algemene polisvoorwaarden aan te passen vóór 1 november 2019.

Een overzicht van de voornaamste wijzigingen.

Volledig artikel en bron: Gevaco advocaten – Nieuwsbrief 45

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de webinar “Actualia Verkeers- en aansprakelijkheidsrecht“, geeft  mr. Stephane Vereecken een overzicht van belangrijke aspecten van het verkeersaansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht, toegelicht aan de hand van recente wetgeving en rechtspraak.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect