Hand- of bankgift nadien vrijstellen van of onderwerpen aan inbreng: het kan onderhands

🎓 Cass. 3 februari 2022

Op 3 februari 2022 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat een handgift, die gedaan werd als voorschot op erfdeel, op een later moment kan worden vrijgesteld van inbreng via een onderhands document.

***

In onderhavige zaak wenste de ouder de handgift uit het verleden aan één kind (als voorschot op erfdeel) om te vormen naar een handgift buiten erfdeel zodat het betrokken kind meer zou krijgen dan de andere kinderen van de schenker. De omvorming van de kwalificatie van de schenking door de schenker en de begiftigde gebeurde via een onderhandse overeenkomst. De geldigheid van de onderhandse omvorming werd door de andere kinderen betwist in een gerechtelijke procedure.

Zo oordeelde het hof van beroep te Antwerpen dat de wil van de schenker om buiten erfdeel te schenken moet blijken op het moment van de schenking. Willen de schenker en de begiftigde de kwalificatie van de schenking omvormen ná de schenking dan is het hof van oordeel dat dit enkel kan via een notariële schenkingsakte of een testament.

Het Hof van Cassatie verbreekt dat arrest en stelt dat de omvorming van de kwalificatie van een handgift ook onderhands kan gebeuren.

Voormelde zaak ressorteerde nog onder het oude erfrecht, maar wat kan je ondernemen indien je een schenking hebt gedaan -ongeacht wanneer- die valt onder het nieuwe erfrecht -van toepassing op overlijdens vanaf 1 september 2018- en de kwalificatie wilt veranderen?

Aan het vermoeden dat een ouder zijn kinderen gelijk wenst te behandelen wordt niet geraakt in het nieuwe erfrecht. Een schenking zal nog steeds worden vermoed op voorschot te zijn gedaan, tenzij anders wordt bedongen.

💡 Wanneer een ouder een geldsom schenkt via hand- of bankgift, is het aangeraden dat hij vóór de schenking een intentiebrief verstuurt.

Volledig artikel en bron : Cazimir – 6 april 2023

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het online seminarie “Schenkingen na 2022” geeft mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir) een praktijkgerichte update inzake schenkingen. De meest recente nieuwigheden en tendensen op dit vlak worden besproken aan de hand van wetgeving, rechtspraak en Vlabel-standpunten.

Meer informatie en inschrijven

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect