Het aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering van mede-eigenaars: hoe gebeurt de berekening? Uitgelegd aan de hand van voorbeelden

Het aanwezigheidsquorum heeft betrekking op feit dat de algemene vergadering geldig kan vergaderen.

Dit quorum wordt beoordeeld aan het begin van de algemene vergadering.
Er moet rekening gehouden worden met verschillende componenten die bepalen of de algemene vergadering van mede-eigenaars geldig kan doorgaan.
Er moet altijd nauwkeurig rekening gehouden worden met de juiste principes alsook met de uitzonderingen, om achteraf niet bedrogen uit te komen. Indien hiertegen fouten gemaakt worden, kan deze beslissing met succes voor de Vrederechter worden aangevochten wegens de onregelmatigheid ervan.
Volledig artikel en bron : Odigo advocaten – 4 november 2022

Gerelateerde opleidingen

Meer weten over het appartementsrecht (en mede-eigendom)? Tijdens het webinar “Rechtspraakoverzicht appartementsrecht” maakt mr. Astrid Clabots een kritische analyse van een aantal belangrijke uitspraken in het appartementsrecht.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect